Egyszerűsített munka

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszony
– mezőgazdasági idénymunkára,
– kereskedelmi jellegű turisztikai idénymunkára vagy
– alkalmi munkára
létesíthető.

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszonyhoz nem kell munkaszerződést kötni, hanem elegendő a bejelentési kötelezettséget teljesíteni. A bejelentést a munkavégzés megkezdése előtt kell teljesíteni
– elektronikus azonosítást követően, elektronikus úton keresztül a T1042E jelű adatlap kitöltésével és beküldésével, vagy
– telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon
a) a munkavállaló nevének,
b) a munkáltató adószámának,
c) a munkavállaló adóazonosító jelének és taj-számának,
d) az egyszerűsített foglalkoztatás jellegének (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka vagy alkalmai munka),
e) a munkaviszony napjainak számának
megadásával. A telefonon keresztül történő bejelentés a 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószámon teljesíthető.

Amennyiben mégis szeretnének munkaszerződést a felek, arra egyszerűsített munkaszerződést lehet alkalmazni, ami elérhető a NAV honlapról (http://www.nav.hu) a „Letöltések – egyebek > Adatlapok, igazolások, meghatalmazás minták > egyszerűsített munkaszerződés” elérési útvonalon.

Mezőgazdasági és kereskedelmi jellegű idénymunkát vagy állást egyszerűsített foglalkoztatással egy évben azonos felek között legfeljebb százhúsz napot lehet végezni.
Alkalmi munkára egyszerűsített foglalkoztatás akkor alkalmazható, ha
a) egyszerre legfeljebb öt egymást követő naptári napig tart a munkavégzés ugyanazon munkáltató részére, és
b) összesen egy naptári hónapon belül nem haladja meg az azonos felek közötti munkanapok száma a tizenöt naptári napot, egy naptári évben pedig a kilencven naptári napot.